BCE Augmented

BCE goes augmented

Een hele nieuwe ontwikkeling op het gebied van beleving: Augmented reality! Geïnspireerd door de maatschappelijk verantwoorde drijfveer van BCE, om beweging en connectie voor en met ouderen aan te moedigen. Maar inmiddels zoveel meer...


Wat is augmented reality?

Augmented reality, ook wel: aangevulde realiteit (AR) is een live, direct of indirect, beeld van de werkelijkheid waaraan elementen worden toegevoegd door een computer. Deze toegevoegde elementen bevatten veelal data gedetecteerd door een sensor of extra informatie over de omgeving.

Wat is het verschil met VR?

AR is in zekere zin gerelateerd aan virtuele realiteit. Het grote verschil bestaat er in dat bij virtuele realiteit de ervaring van de echte wereld grotendeels wordt vervangen door een gesimuleerde fantasiewereld waarentegen AR een extra informatielaag toevoegt aan de waarneming van de reële wereld. En we dus een interactief spel creëren tussen de werkelijkheid en die fantasiewereld.

Wat kan ik ermee?

BCE biedt verschillende mogelijkheden om AR te implementeren. Bijvoorbeeld op uw bestaande bowlingbanen, maar ook bieden we oplossingen voor losstaande units, voor bijvoorbeeld verzorgingstehuizen, ziekenhuizen of evenementen.